Committee

PATRONS

Dr Dibyendu Mazumdar

Dr Dibyendu Mazumdar

President, DCI

Sri N Vinaya Hegde

Chancellor, Nitte DU

Sri Vishal Hegde

Pro-Chancellor, Nitte DU

Organising Committee

Dr Mithra N Hegde

Dr Mithra N Hegde

President & Organising Chairperson

Dr P Karunakar

Dr P Karunakar

Conference Secretary

Dr Shashi Rashmi Acharya

Dr Shashi Rashmi Acharya

Organising Secretary

Dr Preethesh Shetty

Dr Preethesh Shetty

Joint Organising Secretary

Dr Darshana Devadiga

Dr Darshana Devadiga

Scientific Convener

Dr Raksha Bhat

Dr Raksha Bhat

Industry Tech. Platform & Souvenir Convener

Dr Vandana Sadananda

Dr Vandana Sadananda

Registration Convener

Dr Aditya Shetty

Dr Aditya Shetty

Mementos & Awards

Dr Gowrish Bhat

Dr Gowrish Bhat

Travel & Accommodation

Dr Chitharanjan Shetty

Dr Chitharanjan Shetty

Trade & Hospitality

State Co-ordinators

ADAI NATIONAL COMMITTEE